Net even anders!

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de (FENIT), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Dagjeuit.com voor een (ont)spannend dagje uit

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak elke maand kans op vrijkaarten